ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN SALON IT'S FOR YOU

1.Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen het schoonheidssalon/ kapsalon. Diefstal zal ten allen tijden gemeld worden bij de politie. Het schoonheidssalon/ kapsalon  It's For You heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadig.

Er worden geen kunstnagels geplaatst onder de 18 jaar. De reden hiervoor is dat de hormoonhuishouding nog te onstabiel is en dit kan dan een uitwerking hebben op de gel. Een blijvend beschadigd nagelbed kan een gevolg zijn hiervan. Ook zijn jongeren onder de 18 jaar gevoeliger voor het ontwikkelen van (acrylaten) allergieën. Eenmaal een acrylaten allergie, is het in de meeste gevallen niet meer mogelijk om kunstnagels te plaatsen.

Er worden geen kunstnagels/gelpolish geplaatst op schimmelnagels en/of op zwaar beschadigde nagels. U krijgt deskundig advies en verwijzen u eventueel door naar uw huisarts.

2. Afspraken

De cliënt moet bij belemmering van een afspraak zo spoedig mogelijk, toch 24 uur op voorhand van een afspraak dit aan het schoonheidssalon/ kapsalon melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is het schoonheidssalon/ kapsalon genoodzaakt 50% van de behandelingsprijs voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door te rekenen. Bij een niet annulering dus een "no-show", is dit 100% van de behandelingsprijs voor de afgesproken behandeling. De cliënt mag slechts een volgende afspraak maken, indien dit bedrag vereffend is.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het salon komt, mag het schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken behandelingsprijs aanrekenen. Bij meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in het salon aankomen kan het schoonheidssalon de afspraak annuleren en volledige behandelingsprijs aanrekenen.

Annulering van een afspraak kan 48 uur op voorrand online. Daarna kan annulering enkel telefonisch of via mail. Annulaties via social media zijn niet geldig

3.Betaling

Het schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen op de website. De prijzen van de producten zijn zichtbaar in het salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zodanig de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

Betalen kan steeds Cash, Bank app of Payconiq app

4.Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet het schoonheidssalon van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Het schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5.Geheimhouding

Het schoonheidssalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6.Aansprakelijkheid

Het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar het salon.

7.Garantie

Het schoonheidssalon/ kapsalon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

Nagels: De cliënt de adviezen niet opvolgt voor het onderhouden van de kunstnagels, bij medicatie gebruik, zwangerschap, huidproblemen, nagelbijter.

*Door het gebruik van medicatie of de zwangerschap kan het zijn dat uw hormoonhuishouding veranderd is. Dit heeft zijn uitwerking op uw nagels. Hierdoor kan het voorkomen dat de gelnagels liften (het loslaten van het gelproduct) of zelfs breken waardoor uw eigen nagels kunnen beschadigd worden.

Wimperfiller: De Cliënt de adviezen niet opvolgt voor het onderhouden van de wimperfiller.

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Het schoonheidssalon geeft de client nooit het betaalde honorarium terug, maar er zal dan naar een andere oplossing gezocht worden in de vorm van behandeling of product.​

8.Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen de vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan het schoonheidssalon. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidsspecialiste de behandeling opnieuw verrichten.

9. Webshop bestellingen

Verzending enkel mogelijk voor in België. De verzending gebeurd via Bpost of DPD de verzendingskosten zijn voor de koper.  Betalen van bestelling op de webshop kan via overschrijving. Bestelling wordt pas verzonden wanneer het bedrag overgeschreven is op de rekening van It's For You.